• REUTERS

Subaru to Nominate Executive Osaki as Next President, Nakamura as Chairperson