Hokkaido: JR Nemuro Line Ends Furano-Shintoku Service on Sunday