• GENERAL NEWS

Gondola rides for salmon in Hokkaido